Istanbul Consulting Group (ICG), ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarından, vergisel ve mali teşviklerden faydalanmaları, üniversite-sanayi işbirliğinin sağlamlaştırılması, firmaların teknokent/serbest bölge gibi alanlara taşınması ve ülkemizin global rekabetçiliğine katkı sağlanması açısından, ulusal ve uluslararası ölçeklerde yenilikçi Ar-Ge projeleri geliştirmek, yönetmek ve bu projelerin Ar-Ge fonlarından yararlanmasını sağlamak hedefiyle 2013 yılında kurulmuştur. Istanbul Consulting Group (ICG) danışmanlık hizmetlerini ABD Kanada Avrupa ve Türkiye’deki Ankara merkez ofisi ve İstanbul ofisi ile etkin bir şekilde yürütmektedir.

Misyonumuz

Misyonumuz, en yüksek standartlarda yenilik, güven, hız, kalite, global yönlendirme, sağlam iş yönetimi ve mükemmel hizmet için özveri anlayışıyla müşteriler, çalışanlar ve hükümetlerin yararı gözetilerek en iyi değeri sunmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz,

 • İnovatif hareketlerin ekseninde değişim hızına ayak uydurulması,
 • Kurumsal yapının garanti altında tutulması,
 • İstikrarlı büyümenin yakalanması,
 • Müşterilerin ve hedef kitlenin logaritmik olarak artırılması,
 • Küresel organizasyon yapıtaşları bazında küresel bir grup olunması,

hedefleriyle periyodik olarak sürekli değişim halindedir.

Kalite Politikası

 • Etik, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine saygı ile yürüttüğümüz tüm hizmetlerde sektörel tecrübelerimizle ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet sunulması,
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin sadece ulusal değil uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Müşterilerin en üst düzeyde memnuniyetinin sağlanması ve müşterilerin, partnerlerin ve gönüllülerin en üst düzeyde korunmasının sağlanması,
 • Takım ruhuyla çalışarak, hız, güvenilirlik, doğruluk, kalite ve küresel bakış açısından hizmet sağlanması,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, her türlü donanımsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

yönündeki faaliyetlerimiz bir çerçeve oluşturmakta ve sürekli olarak gözden geçirilmektedir.

Hizmet Alanımız

Istanbul Consulting Group (ICG), birçok ülke ile bağlantı kurarak klinik araştırmalarınıza bütünsel çözümler sunar ve ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz şirketleri ile mükemmel bir hizmet sunarak başarılı bir başarı kaydıyla küresel olarak projeyi yürütebilme becerisi sunar.

 • TÜRKİYE,AZERBAYCAN,ERMENİSTAN,KIBRIS,GÜRCİSTAN
 • YUNANİSTAN,MISIR,İRAN,İSRAİL,ÜRDÜN
 • KUVEYT,LÜBNAN,KATAR,SUUDİ ARABİSTAN,BAE
 • ÖZBEKİSTAN,KUZEY AMERİKA,AVRUPA
 • HİNDİSTAN,ÇİN,A.B.D,KANADA

İstanbul Consulting Group (ICG), deneyimli bölgesel klinik servis sağlayıcıları aracılığıyla global Klinik Araştırmalar Örgütü hizmetlerini sunan bir ortak girişim olan ResearchPoint Global Network (RPGN) üyesidir.

İŞBİRLİKLERİMİZ